Çalışan Destek Programı Nedir?

Avita Çalışan Destek Programı stratejik İK yönetimine nasıl destek oluyor?

 

Avita Çalışan Destek Programı’nın hem çalışanlara özel hem de kurum bazlı hizmetlerinin şirket içinde oluşturduğu genel iyilik hali ve pozitif bakış açısı çalışan motivasyonunu, bağlılığını ve verimliliğini artırmakla beraber, yöneticilere yönetim desteği de sağlayarak İK ile işbirliği halinde çalışmaktadır. Ayrıca İK yönetimi kuruma böyle bir hizmeti sağlamakla iç müşteri memnuniyetinin de artmasına destek olmakta,çalışanların insan kaynakları departmanı ve yönetime olan güveni ve aidiyetinin de artmasına kolaylık ve hız kazandırmaktadır.

 

Çalışanlarda bireysel olarak artan huzur, yarattığı sinerjiyle hem diğer tüm çalışanları hem de şirket ortamını pozitif etkiliyor, gereksiz stres ve kırgınlıkların önüne geçiyor. Oluşan huzurlu ortam ve pozitif bakış açısı, yönetimin hayata geçirmek istediği stratejik değişimlere çalışanların çok daha hızlı angaje olmasını sağlıyor, değişim yönetimini kolaylaştırıyor.

 

Huzuru, aidiyeti, şirketine ve kendine güveni artan çalışanlar kriz dönemlerinde şirketlerine daha büyük destek veriyor, misyon, vizyon ve değerleri daha hızlı ve içtenlikle benimsiyor, iş hayatlarında uyguluyorlar.
 

Program şirket kültürünün arzulanan yönde değişimi ve yerleşmesine yönelik de pozitif etkiler sağlamaktadır. Oluşması istenen şirket kültürü ancak çalışanların çoğu benimseyip, içselleştirdiğinde varlığını sürdürebilir. Çalıştığı kurumla bağları güçlü, daha huzurlu ve kendine güvenli çalışanlar bu süreçte yönetimin yanında yer alarak misyon, vizyon, değerler ve stratejilerle uyumlu bir kültürün yeşerip kök salmasını mümkün kılarlar.

 

Program kapsamında yöneticilere sunulan çeşitli destek araçlarının yanında kriz zamanları Avita’nın uzman psikologları tarafından çalışan ve yöneticilere kriz yerinde büyük bir hızla gerekli psikolojik destek sağlanmaktadır.

 

Yönetici araçları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

 

Avita Çalışan Destek Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.