Çalışan Destek Programı Nedir?

Avita Çalışan Destek Programı işveren markası yönetimine nasıl destek oluyor?

 

İşveren markası, son zamanlarda insan kaynakları profesyonellerininönem verdiği bir kavram. Artık pek çok işveren için odak noktası olan işveren markasının güçlü olması arzulanan çalışanları şirkete çekebilme ve mevcut çalışanları elde tutabilme gücünün (çalışan memnuniyet ve aidiyetinin) yüksek olması demektir. Bu yüzden de işveren markası uygulamaları açısından çalışana verilen değer ayrı bir önem kazanmaktadır.

 

Gerçekte en önemli kaynağı ve sermayesinin çalışanlar olduğunu fark eden şirketler için rakiplerinden farklılaşarak verimlilik ve kârlılığını üst seviyelere taşımanın en etkin yolu insan kaynakları departmanını stratejik iş ortağı olarak görmek ve çalışanlarının aidiyet ve memnuniyetini olabildiğince yükseltmektir.

 

Şirketler çalışan ve müşterilere sundukları değer önermelerinin arkasında durdukları ölçüde güçlü ve kalıcı olarak markalaşırlar. İşveren markalaşmasında, iç ve dış iletişimin yanında en önemli faktörlerden biri de çalışana verilen değeri ifade eden tüm tutum ve uygulamaları, fiziksel ve sosyal hakları kapsayan tutarlı bir çalışan değer önermesinin belirlenmesidir.

 

Avita Çalışan Destek Programı tam da bu noktada, işveren tarafından çalışan ve ailesine sağlanan ayrıcalıklı bir destek olarak çalışanın işveren algısında büyük bir fark yaratmaktadır. Her insanın sıklıkla karşılaştığı ve bir uzmana danışma ihtiyacı hissettiği tıbbi, psikolojik, hukuki veya mali sorunlarda, işvereninin 7 gün 24 saat yanında olduğunu gören çalışan kendine verilen değeri fark etmekte ve korunup kollandığını net olarak hissetmektedir.

 

Avita Çalışan Destek Programı, işyerinde bireysel huzuru, performansı dolayısı ile verimliliği ve kârlılığı artırmak amacıyla kurumlara ve yöneticilere yardımcı olmakta ve tüm faaliyetlerinde İK departmanı ile işbirliği halinde çalışmaktadır. Bu sayede çalışanların çok önem verdikleri hak ve yararlardan faydalandığı bir çalışma kültürü oluşturulmakta, çalışanların bağlılıkları artmakta ve işveren markası da her geçen gün güçlenmektedir.

 

ABD’de “Fortune 500” listesinde yer alan şirketlerin yaklaşık %90’ının çalışan destek programından yararlanması bunun en büyük göstergelerinden biridir.