Çalışan Destek Programı Nedir?

Avita Çalışan Destek Programı çalışma verimliliğini nasıl artırıyor?

 

Birçok çalışma Çalışan Destek Programlarının çalışan verimliliğini ciddi anlamda arttırdığını göstermekle beraber, Avita kapsamında yaptığımız ‘2014 Social Call’ (psikolojik destek alan çalışanlardan geribildirim aldığımız aramalar) raporu sonucunda da büyük bir çoğunluk bu desteğin iş yaşamına katkısı olduğunu belirtmiş ve yaklaşık %90’ı motivasyon, performans ve konsantrasyonun iyi yönde etkilendiğini ifade etmiştir. Bunun temel sebebi sorunları azalan çalışanların işe daha fazla odaklanabilmeleridir.

 

Avita Çalışan Destek Programı kişilere sağladığı bireysel faydaların yanında hızla yayılan bir pozitif etki yaratarak çalışma ortamında stresin azalmasına, huzur ve mutluluğun artmasına, kişiler arası ilişkilerin ve kurum içi iletişimin güçlenmesine destek olur. Kişilerin birbirlerine karşı toleransını artırarak birlik duygusunun güçlenmesini sağlar.

 

Çalışan destek programının yararlarıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayın.»

 

Avita Çalışan Destek Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.»