Çalışan Destek Programı Nedir?

Avita Çalışan Destek Programı çalışan memnuniyetini nasıl artırıyor?

 

Avita Çalışan Destek Programı kapsamında verilen hizmetler sayesinde çalışanların bu hizmetleri sağlayan kurumunun kendisine değer ve önem verdiği inancı pekişiyor, memnuniyet ve aidiyet hisleri artıyor. Yaptığımız ‘2014 Social Call’ (psikolojik destek alan çalışanlardan geri bildirim aldığımız aramalar) raporu sonucunda da çalışanların yaklaşık %90’ı bu hizmetler sayesinde genel iyilik hallerinin olumlu yönde etkilendiğini belirtmiş ve birçok kişi böyle bir hizmet verdiği için kurumuna teşekkürlerini iletmiştir.

 

Ayrıca Avita Çalışan Destek Programı ile kurumlar, çalışanlara, kendilerine ve ailelerine özel psikolog, doktor, ortopedist, diyetisyen, avukat, mali müşavire tüm genel konulardaki bilgi ihtiyaçlarında yardımcı olan bir araştırma asistanı sağlamış olmaktadır. İnsanların özellikle yardıma ihtiyaçları olduğu ve ne yapacaklarını bilemedikleri zamanlarda kurumlarının desteğini görmeleri güven ve minnet duygularını artırmaktadır. Aidiyeti ve memnuniyeti yüksek çalışanlar, daha performanslı ve daha verimli çalışıyor, işlerini sahiplenerek yalnızca belirli görevleri yerine getirmekle kalmayıp işi ileri taşımak için çabalıyorlar.

 

Hizmetlerin 7 gün 24 saat kesintisiz olması, gizlilik ilkesine dayanması ve çalışanın ailesini de kapsaması hem çalışanın kendisini güvende hissetmesini sağlıyor, hem de ailesinin kuruma olan inancını ve çalışana desteğini artırıyor.